Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Katowice. Śląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej jednoczą się
MAGDALENA BORUCKA
aktualizacja: 30.03.2015

mat. prasowe />/

O problemach, z jakimi borykają się Warsztaty Terapii Zajęciowej i możliwościach ich rozwoju rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim Kierownicy i przedstawiciele śląskich WTZ-ów. Podczas spotkania, które odbyło 24 marca 2015 roku, uzgodniono wspólny kierunek działań z wizją powołania Forum śląskich WTZ-ów.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami powołanymi do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W obliczu pojawiających się trudności, na skutek mobilizacji środowisk WTZ-ów z całej Polski, także Śląsk postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Dzięki zaangażowaniu Patrycji Rojek, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT oraz Agaty Marszałek z rybnickiego WTZ Przystań, doszło do spotkania Kierowników i reprezentantów WTZ z województwa śląskiego.

Obecność na spotkaniu Pełnomocnika Marszałka woj. Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych p. Jana Zielińskiego i Przewodniczącej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, p. Anny Dziąsko pozwoliła na wieloaspektowe podejście do tematu problemów w bieżącym funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej. Po przywitaniu przez organizatorów (Patrycja Rojek) głos zabrał Jarosław Michalczuk, Kierownik WTZ Gorzyce. Omówił on pokrótce ostatni Raport (z 2014 roku) dotyczący funkcjonowania Warsztatów, zlecony przez PFRON. "W środowisku warsztatów daje się odczuć wyraźny niepokój, niepewność, co do dalszych zasad funkcjonowania Warsztatów. To jest powód, dla którego chciałem tu dziś przyjechać" - mówił, kolejno przedstawiając bolączki środowiska dotyczące m.in. trudnej sytuacji finansowej, co wiąże się z brakiem waloryzacji kwot przeznaczonych na działalność warsztatów (od 2009r.) wobec aktualnie ponoszonych kosztów.

W odpowiedzi na wystąpienie Jarosława Michalczuka, głos zabrała Anna Dziąsko, precyzując sytuację podjętych rozmów wobec braku zmian od 2009r. Przedstawiła ograniczone możliwości PUP-ów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wskazując jednak dobre praktyki w tej dziedzinie (5! powołanych obecnie w całej Polsce „Centrum Dzwoni”, zapewniających kompleksowe wsparcie dla niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia). Przedstawiła także ideę powołania Centrum Asystentury Społecznej dla ON (obecnie projekt skierowany do konsultacji społecznych). Do rozmowy włączył się także Jan Zieliński, zapewniając o swoim poparciu wobec dalszych prac nad zmianą sytuacji WTZ-ów.

Mając tak nakreśloną kondycję WTZ-ów, przechodząc do meritum spotkania, Patrycja Rojek przedstawiła perspektywę powołania Forum Kierowników WTZ-ów woj. śląskiego. Celem Forum, będzie reprezentowanie interesów śląskich WTZ-ów w rozmowach na poziomie ogólnopolskim. Pomysł spotkał się z aprobatą zebranych, którzy jednomyślnie na drodze głosowania wyrazili chęć przystąpienia do Forum. Podjęto także kroki w celu organizacji spotkań subregionalnych w podgrupach Bielsko-Biała, Katowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosnowiec i Częstochowa.

"Musimy pamiętać, jaki jest cel tego spotkania, nie można w naszych podzespołach zapomnieć o celu. Mamy różne problemy, cel musi być jeden" - można było usłyszeć głos z sali. Jak przypomniał i podkreślał Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST, moderujący spotkanie, "Wychodząc ze spotkania czujemy zainicjowanie działań mających na celu poprawę sytuacji naszych placówek, służących osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu" - podsumowała inicjatorka spotkania, Patrycja Rojek. WTZ-ty to dla każdego z uczestników miejsce pracy, w którym mogą się realizować, są akceptowani i znajdują sens swojego życia.

Artykuł powstał w ramach projektu "Śląska Sieć 3 sektora" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ