Każdej działalności ekonomicznej powinien towarzyszyć wzgląd na społeczne i środowiskowe konsekwencje działań. Ich ignorowanie jest źródłem kryzysów zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym.
Manifest Ekonomii Społecznej

Polityka a praktyka - jak wzmacniać rozwój ekonomii społecznej
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 21.01.2015

Paweł Chorąży (MIiR) podczas prezentacji projektu />/

Międzynarodowa sieć organizacji i instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym Social Entrepreneurship Network opublikowała raport "Policy meets practice - enabling the growth of social entrepreneurship", który zbiera najważniejsze ustalenia sieci dotyczące tego, jak administracja publiczna oraz sektor ekonomii społecznej może efektywnie wspierać rozwój tego ostatniego.

Publikację w języku angielskim, która zaprezentowana zostanie podczas konferencji kończącej projekt, 28 stycznia 2015 w Brukseli, można pobrać ze strony sieci socialeconomy.pl.

Publikacja zbiera doświadczenia sieci z blisko dwóch lat jej działalności. Eksperci i urzędnicy spotkali się sześciokrotnie, by rozmawiać o możliwościach wspierania rozwoju ekonomii społecznej w oparciu o środki z EFS. Kolejne spotkania robocze dotyczyły takich tematów jak polityka i partnerstwo, finanse, wsparcie, rozwój oraz wizerunek ekonomii społecznej. Na każdym spotkaniu omawiane były 3–4 opisy dobrych praktyk w tych obszarach i wyciągane wnioski dotyczącego tego, co i w jakim można z danej dobrej praktyki przenieść do innych krajów wchodzących w skład SEN.

Publikacja, przygotowana przez uczestnika sieci Toby'ego Johnsona, zbudowana jest również w oparciu o pięć obszarów tematycznych, zawiera także generalne i bardziej szczegółowe uwagi dotyczące "lekcji", jakie powinno wyciągnąć się z myślą o polityce wsparcia ekonomii społecznej. Mowa jest tam między innymi o wadze partnerstw, współpracy międzysektorowej, konieczności promowania i zwiększania widoczności ekonomii społecznej (między innymi poprzez sponsorowanie marek i znaków ekonomii społecznej). Mocno podkreślona jest waga edukacji i wsparcia (zarówno ogólnobiznesowego jak i specjalistycznego, nastawionego na przedsiębiorczość społeczną), konieczność promowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, rozwijania narzędzi mierzenia wartości dodanej oraz wielorakiego wsparcia finansowego (od bezzwrotnych grantów dla początkujących przedsiębiorstw, przez pożyczki, gwarancje aż po nowoczesne rozwiązania, w które włączać się powinny nie tylko podmioty publiczne, ale również biznes prywatny.

W działaniach SEN brali udział przedstawiciele Belgii, Cypru, Czech, Finlandii, Grecji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii (i osobo Szkocji), Włoch (regiony Trentino i Lombardia) i Polski. Polskę reprezentowało w działaniach sieci Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (które było liderem projektu), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Redakcja portalu Ekonomiaspoleczna.pl

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ