Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

Sprawiozdawczość podmiotów ekonomii społecznej - po nowelizacji ustawy o rachunkowości
MARTA PRZECZEWSKA
aktualizacja: 02.12.2014
W związku zbliżającym się terminem składania sprawozdań za 2014 rok, zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu, które ułatwi Państwu (tzn. przedstawicielom stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej*) prawidłowe przygotowanie i złożenie tego dokumentu zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa dla podmiotów ekonomii społecznej”, w terminie 13-14.12.2014 r.

UWAGA! Począwszy od 05.09.2014 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 11.07.2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, obowiązują nowe zasady rachunkowości dla organizacji pozarządowych tj. m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. Z dniem tym przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ustawa wprowadza możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro oraz definiuje podmioty zaliczane do jednostek mikro.

W ramach 16-godzinnego szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat, m.in.:

zasad sprawozdawczości wraz z terminami,

cele sprawozdań, praktyczne rady dot. przygotowywania sprawozdań, przykłady sprawozdań,

sprawozdawczość merytoryczna OPP i pozostałych podmiotów ekonomii społecznej,

sprawozdawczość finansowa: aspekty prawne, Bilans, Rachunek wyników, CIT.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (PES) z terenu powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, Miasta Szczecina i Miasta Świnoujście tj. podmiotów posiadających status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółka non-profit.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:

profesjonalną i praktyczną wiedzę,

materiały szkoleniowe,

certyfikat ukończenia szkolenia,

wyżywienie i nocleg,

ubezpieczenie NNW,

zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia,

dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych - asystę/dla osób wychowujących małe dzieci - opiekę,

doradztwo w zakresie tematyki zajęć.

Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel: 91 444 31 63, pod adresem e-mail:

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 9.12.2014 roku do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska przy ul. Cukrowej 8 (budynek US, WZIEU), pokój 220, skanem na adres: lub faxem pod nr 91 444 31 63.

W załączeniu: Karta zgłoszeniowa

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ