Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wybierz swoich reprezentantów
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 26.11.2014
Do 1 grudnia można oddać głos na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym dla nowych funduszy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

Głosowanie obejmuje wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej:

a) na rzecz ochrony środowiska

b) w obszarze ochrony zdrowia

c) na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej

d) zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych

e) w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego)

f) działającej w obszarze szkolnictwa wyższego

g) na rzecz osób niepełnosprawnych

h) na rzecz osób młodych

i) na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej

k) na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych)

W KM PO WER przewidziano po 1 miejscu dla każdego z wyżej wymienionych obszarów.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres .pl

Swoje głosy mogą oddawać również spółdzielnie socjalne.

Głosowanie trwa do 1 grudnia 2014 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj>.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ