Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

aktualizacja: 24.05.2016
Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) jest dobrowolnym, wielostronnym porozumieniem otwartym dla organizacji i osób reprezentujących nurt ekonomii społecznej, zawartym w celu realizacji zadań społecznych nie mających charakteru zarobkowego.

Historia SKES

Z okazji II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej (Kraków, październik 2004) przedstawiciele grupy instytucji ekonomii społecznej (przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, towarzystwa wzajemnościowe) wyrazili potrzebę ustanowienia wspólnej, szerokiej płaszczyzny łączącej działania różnorodnych podmiotów ekonomii społecznej działających w Polsce. Chcąc zainicjować jej powstanie powołali Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej w Polsce (SKES), stanowiącą miejsce spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.

Cele i działania SKES

Głównym celem SKES jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i promocji modelu ekonomii społecznej w Polsce, poprzez:

  • promowanie ekonomii społecznej jako sposobu na rozwój ekonomiczny społeczeństwa polskiego,
  • prowadzenie działań integrujących podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej,
  • tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  • podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce,
  • podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym związanych z tematyką ekonomii społecznej w Polsce i na świecie.

SKES realizuje swoje cele poprzez nie nastawioną na osiąganie zysku działalność, w tym w szczególności poprzez:

  • organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń (w tym Spotkań Ekonomii Społecznej),
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
  • publikacje w formie czasopism i książek,
  • prowadzenie projektów badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych,
  • tworzenie struktur terytorialnych lub tematycznych.

SKES działa w oparciu o Porozumienie (umowę wielostronną sygnowaną przez członków SKES). Pierwsze porozumienie pomiędzy członkami SKES podpisane zostało 29 września 2006 w Krakowie, w czasie Pierwszych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. 14 lutego 2012 roku przyjęta została nowa treść Porozumienia. Zapraszamy do zapoznania się z nią oraz przystąpienie do SKES.

Sekretariat SKES

SKES jest reprezentowany przez Sekretariat, którego funkcje obecnie pełni Fundacja Rozowoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA