Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie. Oznacza to, że z roku na rok rośnie liczba osób wymagających pomocy… Czytaj więcej >

Thomas Bjorkan (cc)

W dyskusji nad przedsiębiorczością społeczną i projektami mającymi na celu objęcie całej przestrzeni regulacją prawną zapomina się często o istniejących przepisach. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z chaosem prawnym, który szczególnie widoczny jest w obszarze działań w sferze pożytku publicznego realizowanych przez niektóre podmioty. Warto przeanalizować tę kwestię na przykładzie spółdzielni socjalnych i spółek non profit w obecnym systemie prawnym Czytaj więcej>

Przyzwyczailiśmy się do traktowania Unii Europejskiej jako ambasadora i sponsora ekonomii społecznej. To dzięki środkom unijnym w Polsce pojawiło się dużo nowych, dobrych przedsiębiorstw społecznych oraz zbudowano system wsparcia. Ta sama Komisja Europejska, która deklarowała poparcie dla przedsiębiorstw społecznych, teraz negocjuje za zamkniętymi drzwiami umowę handlową z USA - pisze Maria Świetlik dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Chcesz poszerzyć wiedzę o ekonomii społecznej? Jesteś zainteresowany rozwojem przedsiębiorczości społecznej? Potrzebujesz informacji, inspiracji czy przykładów dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej? Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu zaprasza na 6 KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej”, zwieńczającej realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2015 roku w Katowicach. Czytaj więcej>

W środę, 9 grudnia 2015 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się już VII Elbląska konferencja nt. ekonomii społecznej. W okresie programowania 2014-2020 istotną kwestią z punktu widzenia koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim będzie tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ). Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się 17 litopada 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem tegorocznego OSES była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Fot. Szymon Pulcyn Więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło IX OSES do swojego gmachu.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA