Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej >

AKSES

Jak stworzyć system wspierania innowacji, w którym swój udział mają obywatele, przedsiębiorcy społeczni i rząd? Oto przykład z Wielkiej Brytanii, instrukcja działania w 6 krokach – pisze Paulina Wajszczak dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

AKSES. Długi czas oczekiwania na ostatecznie określone standardy, wielokrotne zmiany, logika oceny funkcjonowania i efektywności OWES, w przeddzień otwarcia procesów akredytacyjnych, budzą kontrowersje mieszane z frustracją i niecierpliwością – pisze Barbara Dąbek dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

ŚLĄSKIE

Przygotuj swoją organizację do działania! Warto skorzystać z nowej oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, która zaowocuje rozwojem Twojej organizacji. Inkubator zaprasza osoby będące członkami, pracownikami czy wolontariuszami w podmiotach ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, spółkach z o.o. non-profit) do korzystania z oferty szkoleniowo-doradczej. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE | ŚLĄSKIE | ŚWIĘTOKRZYSKIE

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Czytaj więcej>

WARSZAWA

Już w dniach 8-9 lutego 2015 r. w Warszawie spotykają się spółdzielnie socjalne działające w branży opieki nad dziećmi (prowadzące żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne, klubiki malucha, sale zabaw, animacje czasu wolnego). Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | VIII OSES 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną dwóch dni rozmów, spotkań i debat na temat rynku pracy w kontekście rozwoju sektora ekonomii społecznej. VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej odbyły się w Warszawie 23-24 października 2014. To było wielkie święto ekonomii społecznej. Więcej>

Uczestnicy VIII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej

PATRONATY I WSPÓŁPRACA