W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej zostały podsumowane w sesji plenarnej, zamykającej drugi i ostatni dzień tego wydarzenia… Czytaj więcej >

Sesja zamykająca VIII OSES

PwC Polska zaprosił praktyków ekonomii społecznej do podzielenia się doświadczeniami współpracy z komercyjnymi firmami. Czytaj więcej>

VIII OSES otworzyła debata przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Czytaj więcej>

POLITYKA SPOŁECZNA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | VIII OSES

Reforma rynku pracy a podmioty ekonomii społecznej to sesja tematyczna, na którą w ramach VIII OSES zaprosiła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej>

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do zapoznania się Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES}, który został przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014. W KPRES określono kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

DOLNOŚLĄSKIE

W najbliższych latach w naszych miastach ruszy fala działań rewitalizacyjnych, w tym wspieranych w ramach Narodowego Programu Rewitalizacji, ze środków UE. Bardzo ważną rolę w tych działaniach będą pełniły instytucje kultury, pomocy społecznej i ekonomii społecznej. Zapraszamy zainteresowanych na konferencję podejmującą dyskusję nt. roli tych instytucji w tym ważnym procesie.​ Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA

Można zgłaszać się do IV Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Na zdjęciach autorstwa Aleksandra Prugara prezentujemy finalistów i laureatów trzeciej edycji Konkursu. Więcej>

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne foto: A. Prugar