Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej „OWES”. Czytaj więcej >

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym tworzy system monitorowania sektora ekonomii społecznej. Możecie do 29 października podzielić się swoją opinią czy pomysłem z urzędnikami! Czytaj więcej>

Co roku jedną z nagród w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Roku przyznaje publiczność. W tym roku - pierwszy raz w historii Konkursu - jest to nagroda finansowa! Zwycięski podmiot, oprócz statuetki, otrzyma 3000 złotych. Czytaj więcej>

Zapraszamy na konferencję, podczas której pokażemy praktycznie, jak samorządy mogą efektywnie wspierać przedsiębiorstwa społeczne poprzez dobrą politykę zamówień publicznych z klauzulami społecznymi. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na konferencję „Jak rewitalizować? – od programowania do zmiany społecznej”. Termin: 28 listopada 2017, godz. 11:00 (planowany czas trwania konferencji – 4,5 godziny). Miejsce: Centrum Artystyczno-Kulturalne „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Tematem spotkania będzie omówienie nowych technologii wykorzystywanych w działalności i promocji podmiotów ekonomii społecznej. Data i miejsca szkoleń: 27 listopada - Siedlce, 28 listopada - Ciechanów, 11 grudnia - Warszawa, 13 grudnia - Warszawa. Dla kogo? dla pracowników PES, OWES, otoczenia ekonomii społecznej z woj. mazowieckim. Udział bezpłatny. Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się 17 litopada 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem tegorocznego OSES była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Fot. Szymon Pulcyn Więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło IX OSES do swojego gmachu.