Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Przez trzy dni w Warszawie spółdzielcy społeczni dyskutowali o możliwościach rozwoju sektora – VI OFSS relacjonuje Paulina Ograbisz dla portalu… Czytaj więcej >

Jedna z sesji w czasie VI Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych

Jakie możliwości daje ekonomia społeczna przy budowie partnerstw międzysektorowych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat. Czytaj więcej>

Strategia rzymska – oto efekt dwóch dni rozmów ponad 600 osób, prowadzonych w czasie konferencji, zorganizowanej przez Komisję Europejską w ramach prezydencji Włoch w Radzie UE. Czytaj więcej>

WIELKOPOLSKIE

Szkolenie „Umowy cywilnoprawne w organizacji - praktyczne aspekty stosowania w działalności stowarzyszeń” organizowane przez OWES w Pile odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w Chodzieży. Organizatorzy zapraszają podmioty ekonomii społecznej z terenu subregionu pilskiego. Czytaj więcej>

CSR | INNOWACYJNOŚĆ | SPOTKANIA I SEMINARIA | WYDARZENIA | ZARZĄDZANIE

Dlaczego firmy, państwo, media i obywatele potrzebują nowego spojrzenia na odpowiedzialność 
i jak zdefiniować ją na nowo we współczesnych warunkach? Czytaj więcej>

KLAUZULE SPOŁECZNE | PARTNERSTWA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | SZKOLENIA I DORADZTWO

2 grudnia 2014– podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce - konferencja i warsztaty Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | VIII OSES 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną dwóch dni rozmów, spotkań i debat na temat rynku pracy w kontekście rozwoju sektora ekonomii społecznej. VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej odbyły się w Warszawie 23-24 października 2014. To było wielkie święto ekonomii społecznej. Więcej>

Uczestnicy VIII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej