Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Pod koniec lutego wystartowała kolejna edycja Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. W tym roku Komisja Europejska stawia szczególnie na pomysły… Czytaj więcej >

 

Od 6 lutego podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w czterech pozostałych województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego). Czytaj więcej>

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w ramach zakończonego projektu realizowanego z Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 udzielono 500 pożyczek na łączną kwotę blisko 39 mln zł dla 421 podmiotów ekonomii społecznej. To dwukrotnie więcej pożyczek, niż zakładano. Czytaj więcej>

Zapraszamy do skorzystania z oferty reklamy w ogólnopolskim portalu organizacji pozarządowych ngo.pl. Można np. opublikować baner, wysłać wiadomość w newsletterze. Nasi odbiorcy chętnie korzystają z usług podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych – dobre praktyki ”, który odbędzie się 4 kwietnia 2017 w Białymstoku. Czytaj więcej>

Nie masz pomysłu, jak zmienić swoje życie. Boisz się, podjąć własną działalność gospodarczą. Myślisz, że sobie nie poradzisz. Słyszałeś o przedsiębiorstwach społecznych, np. spółdzielni socjalnej? Jeśli nie, to koniecznie musisz przeczytać ten tekst. Założenie spółdzielni może zmienić twoje życie, tak jak zmieniło życie Agnieszki Golińskiej, dziś prezeski spółdzielni „Amelia”. Do końca marca trwa nabór w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim. Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się 17 litopada 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem tegorocznego OSES była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Fot. Szymon Pulcyn Więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło IX OSES do swojego gmachu.