Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Za nami 6. edycja Konkursu [es] imienia Jacka Kuronia, w ramach którego po raz kolejny nagrodziliśmy przedsiębiorczych społeczników. Czytaj więcej >

laureaci Konkursu ES

Zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbędzie się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytaj więcej>

Rozmowa z Agnieszką Ścigaj, posłanką Kukiz ’15, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz Podkomisji Stałej ds. Polityki Społecznej. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Odbiorcy: Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego, łowickiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz miasta Skierniewice. Termin: 10 grudnia 2016 r., godzina 10.00 – 17.00. Miejsce: Hotel Mazowiecki, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, Łódź. Udział bezpłatny. Czytaj więcej>

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza pracowników i wolontariuszy PES i OWES, a także inne osoby zainteresowane rozwojem sektora ekonomii społecznej na Mazowszu na jednodniowe, bezpłatne szkolenie „Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność”. Szkolenie to odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w Warszawie. Czytaj więcej>

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska 2 grudnia 2016 r. podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się 17 litopada 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem tegorocznego OSES była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Fot. Szymon Pulcyn Więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło IX OSES do swojego gmachu.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA