Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

POLECAMY

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej… Czytaj więcej >

Logo

4 czerwca Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych skończyło 25 lat. O historii, dzisiejszych działaniach i planach na przyszłość opowiadają Joanna Wardzińska, Michał Radziwiłł (zarząd TISE), Karol Sachs i Włodzimierz Grudziński (członkowie Rady TISE). Czytaj więcej>

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących ustawy o spółdzielniach socjalnych. Termin ich nadsyłania mija 29 lipca 2016. Czytaj więcej>

Już od grudnia 2015 roku FAJNA Spółdzielnia Socjalna współpracuje ze spółką Żabka Polska w zakresie rewitalizacji przestrzennej na terenie Aglomeracji Śląskiej. Żabka to sieć małych, wygodnych i przyjaznych sklepów, która dba o okolicę swoich placówek, m.in. współpracując z lokalnymi inicjatywami krajobrazowymi. Na Śląsku, jako odpowiedzialny społecznie partner FAJNEJ Spółdzielni, Żabka wspiera bezpośrednio projekt MARMURO. Czytaj więcej>

Sześć lat temu otworzyły spółdzielnię. Dziś z powodzeniem prowadzą biznes i planują powiększenie swojego zakładu. Łomżyńska spółdzielnia socjalna „Alexis” jako pierwsza tego typu spółdzielnia w mieście powstała przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie działalności nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe w ramach dotacji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – mówi Mieczysław Bieniek, dyrektor PUP w Łomży. Czytaj więcej>

Wszystkie wiadomości>

GALERIA | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Prezentujemy dokumentację fotograficzną IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się 17 litopada 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem tegorocznego OSES była Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Fot. Szymon Pulcyn Więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło IX OSES do swojego gmachu.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA